Indmeldelse
Fornavn*
Mellemnavn
Efternavn*
Adresse*
Postnr*
By*
E-mail*
Telefon nr.
Mobil nr.*
Fødselsdag*
1. Kontaktperson (Navn)*
1. Kontaktperson (Relation)*
1. Kontaktperson (Mobil)*
1. Kontaktperson (Email)*
2. Kontaktperson (Navn)
2. Kontaktperson (Relation)
2. Kontaktperson (Mobil)
2. Kontaktperson (Email)
Modtag e-mails*
Modtag SMS
1. Kontaktperson (Telefon)
PR-tilladelse: Gruppen/Korpset må tage situationsbilleder under 5, hvor mit barn/jeg er på samt profilbilleder.*
Ja til PR
nej til PR
Transport tilladelse: Gruppen/korpset må foranstalte transport af mit barn/mig i forbindelse med gruppens/korpsets arrangementer*
Ja til Transport tilladelse
Nej til transoorttilladelse
Badning: Mit barn må under opsyn deltage i badning på sommerlejre og i forbindelse med gruppens/Korpsets arrangementer*
Ja til badetilladelse
Nej til badetilladelse
Flåtkontrol: Jeg giver samtykke til at gruppens ledere må undersøge mit barn for flåter/tæger.*
Ja til flåtkontrol
Nej til flåtkontrol
Helbredsoplysninger: Jeg giver samtykke til, at gruppen må registere allergier, helbredsoplysninger og lign. ved enkeltarrangementer, hvor der er bespisning, eller hvor det i øvrigt er relevant. Oplysninger slettes når arrangement er afsluttet*
Ja til samtykke
Nej til samtykke
* Skal udfyldes